Tudi v tem šolskem letu se srečujemo v sklopu delavnic projekta Popestrimo šolo.

Ponedeljki so rezervirani za delavnice Zakaj? Kako? in Pojdimo v gozd!, kjer smo začetne urice posvetili fizikalnim lastnostim predmetom, kjer smo odkrivali kako s pomočjo magneta ustvariti letečega zmaja; zakaj nekatere snovi težje premikamo in druge lažje; lotili smo se prelivanja barv – ustvarjanja mavričnih barv in ustvarili pravi vulkan.

Torki in srede so rezervirane za Našo malo knjižnico. V tej delavnici smo si najprej naredili knjižna kazala, s katerimi si označujemo delo v Ustvarjalnikih. Lotili smo se že tudi prebiranja prvih knjig in nalog v Ustvarjalniku.

Letošnje Ustvarjalnice so razdeljene na 2 dela: ob torkih so Ustvarjalnice za manjšo skupino, ob četrtkih pa za večjo skupino. Pri Ustvarjalnicah smo na začetku šolskega leta ustvarjali v domačem narečju, in sicer tako, da smo izdelali razglednice: na eni strani so bili napisi v polankem govoru na drugi strani pa risbe otrok. Nato smo izdelali knjižne kazalnike, ki smo jih okrasili s cofkom iz volne, nato smo se lotili oblikovanja različnih figur, predmetov iz plastelina in se pridružili učiteljici Jasni pri peki slastnih perec.

Pri aktivnosti Turizem – moja možnost, ki je ob četrtkih, smo izdelali plakat, s katerim smo ugotavljali varnost šolske poti v okolici naše šole. Hkrati je plakat tudi izdelek, ki je bil narejen v okviru projekta Društva Sobivanje Varno v vrtec in šolo. V sklopu projekta Varno na kolesu pa smo začeli z zbiranjem kilometrov, ki jih učenci naše šole prevozijo v svojem prostem času. Link za zbiranje kilometrov najdete tukaj ali na spletni strani osnove šole.

Ob četrtkovih predurah smo se zbirali pri aktivnosti Šola za nadarjene, kjer smo se prijavili na TV-kviz Male sive celice in se uvrstili na snemanje oddaje, vendar žalostno ugotovili, da znanje ni dovolj. Kljub temu smo in še bomo z veseljem posegli po igri Male sive celice.

Ob sredah se pri delavnici Več znam, več veljam lotevamo domačih nalog, učenja učenja in vsega, kar učenci potrebujejo v danih situacijah.

S Pravimi računalničarji (mala skupina) smo ob petkih odkrivali skrivnosti programa Word. Lotili smo se urejanja dokumentov: vstavljanja slik, tabel, napisov, strani, kazal; urejali smo tabele, slike, velikosti in barve pisav … S Pravimi računalničarji (velika skupina) smo najprej začeli z interaktivnimi vajami na spletu – tudi zaradi ponavljanja snovi, kar se je pokazalo za dobrodošlo.

Monika Matjašec

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Od meseca novembra 2019 do marca 2020 smo se pri POŠ-u lotili marsikaterega izziva.
Ob ponedeljkih smo se odpravili v gozd, kjer smo izvedli mnogo aktivnosti, učenci pa so predvsem uživali v naravnem okolju in svežem zraku.
Ob torkih smo se družili pri uri pravljične joge. Otroci z veseljem prihajajo tudi k tej aktivnosti in izražajo želje, kaj vse bi počeli prihodnjič …
Srede so rezervirane za ustvarjalnice, pri katerih nam ne zmanjka idej za ustvarjanje in druženje … bili smo zelo kreativni in iznajdljivi!
Družili smo se tudi z učenci 5. razreda in opravljali naloge za projekt “Varno na kolesu”, sodelovali na mnogih natečajih, obiskali varovance Doma Danijela Halasa Velika Polana in z njimi ustvarjali v prazničnem decembru, se pridružili Tednu pisanja z roko … res nam ni bilo dolgčas!
Ker smo trenutno vsi v varnem zavetju svojega doma, se povezujemo prek spleta in učenci dobijo na ta način mnogo idej za kakovostno preživljanje prostega časa.
Lara Puhan, multiplikator POŠ

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Utrinki iz delavnic Popestrimo šolo in počitniške ustvarjalnice.

no images were found

 

Komentiraj

13. 7. 2018 · 13:13

Popestrimo šolo v mesecu septembru, oktobru in novembru

Nekaj utrinkov našega druženja.

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Spoštovani starši in dragi učenci,

na projektu Popestrimo šolo 2016/2021, ki ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, smo uspešno zaključili šolsko leto 2016/2017 in že smo zakorakali novim dogodivščinam naproti v novem šolskem letu 2017/2018.

V prejšnjem šolskem letu je na projektu sodelovalo 75 učencev različnih starostnih skupin. Učenci so se z velikim veseljem udeleževali delavnic, ki smo jih ponudili v okviru projekta – ustvarjalnice so potekale tako med šolskim letom kakor tudi v počitnicah, učenci so iskali nova znanja v delavnici, Zakaj?Kako? ter dodatno bogatili svoja znanja v okviru delavnic Več znam, več veljam, Šole za nadarjene ter mnogih drugih delavnicah, ki so jim bile na voljo.

Tudi letos si bomo skupaj popestrili naš šolski vsakdan – se kaj novega naučili, odkrivali velike in majhne skrivnosti in se kreativno zabavali.

Jelka Horvat, učiteljica

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Počitniške ustvarjalnice

           

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Utrinki

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Popestrimo šolo

Logo

popestrimo šolo

Spoštovani učenci in starši,

V oktobru je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »Popestrimo šolo 20162021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«

 Naša šola je na razpisu kandidirala s svojimi predlogi aktivnosti in bila izbrana.

Z aktivnostmi spodbujamo uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih se bodo izvajale dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc.

Program bomo izvajali kot individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci tako, da se bomo posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo.

Vse aktivnosti so brezplačne in potekajo izven pouka. Izvajanje ur je fleksibilno in lahko poteka deloma v prostih urah kot tudi v času po pouku ali kot počitniška dejavnost.

 Učenec se lahko prijavi na eno ali več aktivnosti.

 Dejavnosti bo izvajala učiteljica Jelka Horvat, prof. zgod.

 Predstavitev dejavnosti si lahko ogledate v spodaj priloženi publikaciji.

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno