Od meseca novembra 2019 do marca 2020 smo se pri POŠ-u lotili marsikaterega izziva.
Ob ponedeljkih smo se odpravili v gozd, kjer smo izvedli mnogo aktivnosti, učenci pa so predvsem uživali v naravnem okolju in svežem zraku.
Ob torkih smo se družili pri uri pravljične joge. Otroci z veseljem prihajajo tudi k tej aktivnosti in izražajo želje, kaj vse bi počeli prihodnjič …
Srede so rezervirane za ustvarjalnice, pri katerih nam ne zmanjka idej za ustvarjanje in druženje … bili smo zelo kreativni in iznajdljivi!
Družili smo se tudi z učenci 5. razreda in opravljali naloge za projekt “Varno na kolesu”, sodelovali na mnogih natečajih, obiskali varovance Doma Danijela Halasa Velika Polana in z njimi ustvarjali v prazničnem decembru, se pridružili Tednu pisanja z roko … res nam ni bilo dolgčas!
Ker smo trenutno vsi v varnem zavetju svojega doma, se povezujemo prek spleta in učenci dobijo na ta način mnogo idej za kakovostno preživljanje prostega časa.
Lara Puhan, multiplikator POŠ

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Utrinki iz delavnic Popestrimo šolo in počitniške ustvarjalnice.

[Galerija ni najdena]

 

Komentiraj

13. 7. 2018 · 13:13

Popestrimo šolo v mesecu septembru, oktobru in novembru

Nekaj utrinkov našega druženja.

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Spoštovani starši in dragi učenci,

na projektu Popestrimo šolo 2016/2021, ki ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, smo uspešno zaključili šolsko leto 2016/2017 in že smo zakorakali novim dogodivščinam naproti v novem šolskem letu 2017/2018.

V prejšnjem šolskem letu je na projektu sodelovalo 75 učencev različnih starostnih skupin. Učenci so se z velikim veseljem udeleževali delavnic, ki smo jih ponudili v okviru projekta – ustvarjalnice so potekale tako med šolskim letom kakor tudi v počitnicah, učenci so iskali nova znanja v delavnici, Zakaj?Kako? ter dodatno bogatili svoja znanja v okviru delavnic Več znam, več veljam, Šole za nadarjene ter mnogih drugih delavnicah, ki so jim bile na voljo.

Tudi letos si bomo skupaj popestrili naš šolski vsakdan – se kaj novega naučili, odkrivali velike in majhne skrivnosti in se kreativno zabavali.

Jelka Horvat, učiteljica

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Počitniške ustvarjalnice

           

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Utrinki

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Popestrimo šolo

Logo

popestrimo šolo

Spoštovani učenci in starši,

V oktobru je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »Popestrimo šolo 20162021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«

 Naša šola je na razpisu kandidirala s svojimi predlogi aktivnosti in bila izbrana.

Z aktivnostmi spodbujamo uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih se bodo izvajale dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc.

Program bomo izvajali kot individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci tako, da se bomo posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo.

Vse aktivnosti so brezplačne in potekajo izven pouka. Izvajanje ur je fleksibilno in lahko poteka deloma v prostih urah kot tudi v času po pouku ali kot počitniška dejavnost.

 Učenec se lahko prijavi na eno ali več aktivnosti.

 Dejavnosti bo izvajala učiteljica Jelka Horvat, prof. zgod.

 Predstavitev dejavnosti si lahko ogledate v spodaj priloženi publikaciji.

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno