Popestrimo šolo

Logo

popestrimo šolo

Spoštovani učenci in starši,

V oktobru je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »Popestrimo šolo 20162021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«

 Naša šola je na razpisu kandidirala s svojimi predlogi aktivnosti in bila izbrana.

Z aktivnostmi spodbujamo uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih se bodo izvajale dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc.

Program bomo izvajali kot individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci tako, da se bomo posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo.

Vse aktivnosti so brezplačne in potekajo izven pouka. Izvajanje ur je fleksibilno in lahko poteka deloma v prostih urah kot tudi v času po pouku ali kot počitniška dejavnost.

 Učenec se lahko prijavi na eno ali več aktivnosti.

 Dejavnosti bo izvajala učiteljica Jelka Horvat, prof. zgod.

 Predstavitev dejavnosti si lahko ogledate v spodaj priloženi publikaciji.

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)

Komentiraj

Uvrščeno v Nerazvrščeno

Komentiranje je onemogočeno.